Noticeboard

MEDII FINALE | FINAL MARKS 717,178

29 Dec, 2023

[RO] Grupele 717,718 vor avea incheiere materiei cu trecerea notei in carnet in data de 08.01.2024 dupa urmatorul program: 717 ora 8 sala BN 306; 718 ora 14 sala BN 306. Prezenta este obligatorie cu urmatoarele acte: Carnet de student SAU legitimatie de student internationala avizate pe anul in curs 2023-2024. Neprezentarea cu unul din aceste acte aduce dupa sine anularea notei finale si modificarea acestuia in repetarea materiei. [EN] Groups 717,718 the matter will be concluded with the passing of the grade in the notebook on 08.01.2024 according to the following schedule: 717 at 8 a.m. room BN 3016; 718 at 2 pm room BN 306. The presentation is mandatory with the following documents: Student card OR international student ID approved for the current year 2023-2024. Failure to present one of these documents will result in the cancellation of the final grade and its modification in repeating the subject.

Image Description